פנסיה חובה לעצמאים

תוכן עניינים

מהו חוק פנסיה חובה לעצמאים ? מה המטרה בחוק זה ואלו השלכות יש לו? מהן האפשרויות העומדות בפני בעל העסק העצמאי? בואו לעשות מעט סדר בדברים.

מהו חוק פנסיה חובה לעצמאים ?

עד שנת 2017 רק שכירים היו מפרישים ממשכורתם חיסכון חודשי לפנסיה עתידית.

מאז שינוי הרגולציה באותה שנה, החוק מחייב הפרשת נתח משכורת אל קופת הפנסיה.

הסדר הפקדת הפנסיה הוא לפי שכר בעל העסק העצמאי – עד מחצית השכר הממוצע יצטרך בעל העסק להפריש 4.45% מסך ההכנסות אל חיסכון הפנסיה, ומגובה מחצית השכר הממוצע עד לגובה השכר עצמו, יחויב בעל העסק להפריש 12.55% מסך הכנסותיו אל הפנסיה.

המטרה של חוק פנסיה חובה לעצמאים

פנסיה חובה לעצמאיםמטרת חוק זה נעוצה בחשיבה על עתידם של בעלי העסקים העצמאיים ובדאגה לרווח ושקט כלכלי גם לאחר גיל הפרישה. כגורם הרתעה, בעל עסק עצמאי שלא יפקיד פנסיה ממשכורתו, ייקנס ב-500 ש"ח.

לעומת זאת, בעל עסק שמפריש ממשכורתו לצורך כספי הפנסיה, יזכה להטבות מס בהתאם למסלול החיסכון.

אופן ותדירות ההפקדה נקבעו תוך התחשבות מרבית בעצמאים, כאשר ניתן להפקיד על בסיס חודשי או פעם ברבעון.

בנוסף, עסקים אשר סכום הכנסותיהם המדויק אינו ידוע מיד בסוף החודש, יוכלו לבצע הפקדה לפי הערכה משוערת ולהשלים רטרואקטיבית בסוף השנה.

מהן האפשרויות להפקדת הפנסיה?

קיימות שלוש אפשרויות להפקדת כספי הפנסיה, שנקבעות מול סוכן ביטוח פנסיוני: קרן השתלמות, קופת גמל וביטוח מנהלים.

קרן השתלמות לעצמאים:

קרן השתלמות היא מסלול המאפשר לפדות את כספי הפנסיה תוך 6 שנים ממועד ההפקדה, לכל מטרה.

קופת גמל לעצמאים:

קופת גמל עשויה להיות רלוונטית יותר לבעלי עסק שמתקרבים לגיל הפרישה. במסלול זה ניתן לפדות את כספי הפנסיה רק לאחר גיל הפרישה.

ביטוח מנהלים:

בניגוד לשאר המסלולים בהם צריכים בעלי העסק לרכוש את חבילת הביטוח במקרי מוות או פגיעה ביכולת העבודה, במסלול זה כספי הפנסיה יאפשרו את הרחבת הביטוח.

אילו הטבות קיימות?

בעלי עסקים עצמאיים המפקידים לקופת הפנסיה, זכאים למספר הטבות על פי חוק – הטבות מס, הטבות ביטוח לאומי וסיוע במקרה של אבטלה.

הטבות מס:

ראשית, על ידי הפקדה לקופת הגמל או לקרן ההשתלמות, מצטמצמת ההכנסה החייבת במס.

הטבה זו היא אינדיבידואלית בהתאם לחיובי המס החלים על העסק. בנוסף, קיימת הטבת זיכוי מס – כלומר, חיוב תשלום המס יפחת ב-35% מגובה ההפקדה לקרן הפנסיה.

הטבת ביטוח לאומי:

הטבה זו מחולקת לשניים. עצמאי המרוויח עד 60% מהשכר הממוצע במשק, ישלם 2.87% לביטוח לאומי במקום 6.72%. מעל 60% ישלם בעל העסק 11.23% במקום 12.83% לביטוח לאומי.

סיוע במקרה אבטלה:

בשונה משכיר המקבל דמי אבטלה מהמדינה, עצמאי יוכל לקבל שכר אבטלה מכספי הפנסיה שהפקיד לפי חישוב של מספר שנות החיסכון כפול 12,230 ₪, אשר יינתנו כקצבה חודשית למשך שלושה חודשים.

תנאי הכרחי לקבלת הקצבה היא הפקדה ב-24 חודשים לפחות מתוך 36 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה.

ביטוח פנסיוני לעצמאים

ביטוח פנסיוני לעצמאים

אם יש ברשותך עסק עצמאי ויש לך התלבטות בין מסלולי הפנסיה השונים, המידע שלהלן על ביטוח פנסיוני לעצמאים יכול לסייע לך בהחלטה שעשויה להשפיע על עתידך הכלכלי.

נתחיל מהעובדה הבסיסית – קיומו של חוק פנסיה חובה לעצמאים

קרן השתלמות מומלצת לעצמאיםהחל משנת 2017, חלה חובת הפקדת פנסיה גם על בעלי עסקים עצמאיים.

כל עצמאי בעל עסק הקיים מעל לחצי שנה, שנולד לפני ה-31.12.1961 ושגילו מעל 21 ומתחת ל-60, מחויב להפריש פנסיה מרווחיו.

ההפרשה יכולה להיעשות על בסיס חודשי, אחת לרבעון או בסוף שנה בצורה רטרואקטיבית.

סכום הפרשת הפנסיה לעצמאים מתחלק לשניים – עד למחצית השכר הממוצע במשק, ומעל למחצית השכר עד סך השכר הממוצע.

בהפרשת כספים עד למחצית השכר הממוצע – החיוב עומד על 4.45% ממנו לפנסיה.

בהפרשה מעל למחצית השכר הממוצע עד לגובה השכר הממוצע – החיוב עומד על 12.55% ממנו לפנסיה.

ניתן להגדיל את סכום ההפקדה לפנסיה עד ל20.5% מתוך גובה שתי משכורות שנתיות בהתאם למשכורת שנתית ממוצעת במשק.

הפקדת פנסיה גבוהה יותר מהנדרש בחוק, מזכה בהטבות מס בכפוף לחוק. על הפקדה מעל לתקרת ה20.5% לא יינתנו הטבות מס.

סוג הפנסיה – ההחלטה היא בידיים שלך

את סוג הפנסיה ניתן להגדיר מראש בעזרת התייעצות עם סוכן ביטוח פנסיוני.

ישנם כמה מסלולי הפקדה לפנסיה: קופת גמל לעצמאים, קרן השתלמות וביטוח חיים.

קופת גמל לעצמאים

קופת גמל היא מסלול המאפשר לבעל עסק עצמאי להשקיע את כספי הפנסיה בחיסכון עם רווח לטווח הארוך.

את קופת הגמל ניתן למשוך כסכום הוני בהגעה לגיל הפרישה לפנסיה, או כקצבה חודשית מוסכמת. בין היתרונות הבולטים שבהפקדה למסלול פנסיה זה ניתן למנות את השקט הכלכלי והנפשי שהוא מעניק לטווח הרחוק בחשיבה מושכלת על העתיד וגיל הפרישה.

קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות לעצמאים היא מעין קופת חיסכון לטווח בינוני וקצר יותר בהשוואה לקופת הגמל. במסגרת זו ניתן למשוך את כספי הקרן תוך 6 שנים לכל מטרה.

בכדי לקבל הטבת מס במסלול זה, ניתן להפקיד עד 4.5% מתקרת ההכנסה השנתית.

בשעת משיכת קרן ההשתלמות, 25% מסך הרווח הריאלי פטור ממס.

היתרון הבולט בשיטה זו הוא הזמינות היחסית של סכום ההפקדה והיכולת להשתמש בו לכל מטרה, החל משיפוץ הבית וכלה ברכישת רכב או חופשה משפחתית.

ביטוח חיים פנסיוני

מוכר גם כביטוח מנהלים. הפקדה למסלול זה, מעבר להטבות המס בהתאם לחוק, מאפשרת גם הרחבת פוליסת הביטוח לביטוח במקרי אובדן כושר עבודה ומוות.

במקרה של מוות, הביטוח מאפשר להוריש סכום חד פעמי למוטב שנקבע על ידי בעל העסק העצמאי. חשוב לציין שניתן לרכוש פוליסה זו גם שלא במסלול הביטוח הפנסיוני.

ביטוח פנסיה חובה לעצמאים

ביטוח פנסיה חובה לעצמאים

במדריך הבא על ביטוח פנסיה חובה לעצמאים, כתבתי עבורכם את כל הדברים שאתם חייבים לדעת בתור בעלי עסקים בישראל.

החל משנת 2017 עצמאים חייבים בהפרשת פנסיה

החיסכון הפנסיוני שלנו הוא הדרך לשמור על רמת חיים טובה גם בעתיד הרחוק, כאשר נגיע לגיל פרישה.

חשוב מאוד לא להזניח את הטיפול בפנסיה שלנו, מאחר והתחלה מוקדמת של תהליך החיסכון תוביל לעלייה משמעותית בכסף שייצבר.

למשל, צבירה של מאה אלף שקלים בגיל 25 תהיה שווה הרבה יותר מצבירה של סכום דומה בגיל 40.

החל משנת 2017, החלה המדינה לדרוש גם מעצמאים להפריש כסף לטובת פנסיה.

חוק פנסיה לעצמאים מחייב הפרשה מינימלית של 4.45 אחוז לעד חצי השכר הממוצע במשק, והפרשה של 12.55 אחוז לחצי השני.

כמובן שזה הבסיס של פנסיה חובה לעצמאים, וניתן בהחלט להרחיב את הכיסוי והסכומים.

מהן האפשרויות להקמת ביטוח פנסיה חובה לעצמאים ?

לפני שאנחנו ניגשים לפתוח חיסכון פנסיוני, עלינו לחשוב לכמה כסף נזדקק בגיל הפרישה.

בנוסף, חשוב לבצע בדיקת ביטוחים על ידי סקר שוק, ולבחור בקרן פנסיה אשר דמי הניהול בה אינם גבוהים מדי. האפשרויות לביטוח פנסיה חובה לעצמאים כוללות בין השאר:

קופת גמל לעצמאים:

הפרשת הפנסיה לקופת גמל מאפשרת את משיכת הכספים רק לאחר הפרישה. אינה כוללת ביטוח על אובדן כושר עבודה.

ביטוח מנהלים:

ביטוח מנהלים לרוב מעניק כיסוי למקרה של מוות או אובדן כושר עבודה, כך שתוכלו לחוש ביטחון, על כל צרה שלא תבוא חלילה.

קרן פנסיה:

מדובר בקרן הצוברת הסטנדרטית. תוכלו לעשות שימוש בעד שליש מהסכום הנצבר במקרה של תקופת אבטלה.

דעו את זכויותיכם

חשוב לזכור כי לעיתים הבנה מעמיקה של קרן הפנסיה שלנו תאפשר לנו לחסוך סכומי כסף גדולים. הבנה של צורת החיסכון, ובחירה מושכלת בין התכניות השונות תאפשר לנו להגיע לגיל פרישה בצורה מבוססת ומכובדת.

שימו לב שאם אתם עובדים גם כשכירים והמעסיק שלכם משלם עליכם כבר פנסיה, תצטרכו להפריש סכום קטן יותר כעצמאים.

סוכן ביטוח פנסיוני יוכל לעזור לכם להגיע לגיל הפרישה במצב הטוב ביותר, ויסייע לכם לנווט במבוך החקיקה הפנסיונית.

זכרו כי הימנעות מהפרשה פנסיונית תגרור קנסות בשווי חמש מאות שקלים מדי שנה.

צרו איתי קשר לבדיקה ראשונית של המצב הקיים שלכם ומתן חוו"ד ללא עלות!

ניתן להתקשר אלי ישירות לפלאפון 050-8385533 או לכתוב לי למייל refael@haviv-pen-ins.com  או מלאו את הפרטים שלכם בטופס בעמוד  צור קשר ואחזור אליכם בהקדם.

אל תשכחו לסמן לייק בעמוד הפייסבוק שלי!

רפאל חביב - סוכן ביטוח
רפאל חביב - סוכן ביטוח

רפאל חביב הוא סוכן ביטוח פנסיוני מומלץ המספק שירותי ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח סיעודי, קופת גמל להשקעה, בדיקת תיק ביטוח לפי הר הכסף והר הביטוח, בניית תכנית מותאמת אישית ועוד.

שיתוף המאמר:
Facebook
WhatsApp
Email
Print
יכול לעניין אותך גם: